ul. Katowicka 15a
43-603 Jaworzno
531 900 910

Zarządzanienieruchomościami

O nas

Nasza oferta w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną obejmuje kompleksową obsługę prawną, techniczną, finansowo–księgową oraz eksploatacyjną, przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów. Szczególną uwagę zwracamy na szybką, skuteczną i regularną współpracę z Zarządami Wspólnot – każda realizacja decyzji właścicieli lokali, wyrażona w formie uchwały, jest omawiana i konsultowana z członkami Zarządów.

Preferujemy elastyczny system zarządzania nieruchomościami. Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania, uwagi i propozycje. Chętnie odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami w świetle obowiązujących przepisów prawa. Służymy radą i pomocą w tym zakresie.

Wykonując czynności zarządzania nieruchomościami kierujemy się zawsze najlepszą wolą i wiedzą, odpowiedzialnością, uczciwością i rzetelnością, przestrzegając właściwych temu zawodowi przepisów prawa, norm oraz zasad etyki zawodowej. Dążymy do minimalizacji kosztów utrzymania nieruchomości poprzez komercyjne wykorzystanie nadających się do tego części nieruchomości wspólnych.

Kontakt